Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor huisartsen,
POH en ketenpartners
maart 2020
Nieuwsupdate coronavirus 
Relevante informatie wordt direct met u gedeeld middels e-mail en via de HaROP app. Lees hieronder onze laatste berichtgeving over het coronavirus.
Het crisisteam van Hadoks is inmiddels bij elkaar geweest en wij berichten u hier volgende week over. 
Lees meer
Pilot ondersteuning tijdens een calamiteit
In de vorige nieuwsbrief is de behoefte aan ondersteuning bij een onderzoek van een calamiteit in de dagpraktijk geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat:
- bij 1/3 van de respondenten zich in de afgelopen twee jaar een situatie heeft voorgedaan die achteraf beoordeeld kan worden als een calamiteit.
- bij 2/3 van de respondenten behoefte is om bij een calamiteit gebruik te maken van ondersteuning door de calamiteitencommissie van Hadoks.

Gezien deze uitslag start Hadoks een pilot met het bieden van ondersteuning bij een calamiteit in de dagpraktijk.
De pilot bevat een beperkt aantal onderzoeken. De huidige calamiteitencommissie van Hadoks Acute zorg zal dan worden ingezet. Bij een vraag of wens om ondersteuning kunt u zich wenden tot Noor Snoek, nsnoek@hadoks.nl, coördinator.

Melden calamiteiten
Als zorgaanbieder moet u calamiteiten onverwijld melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Naast dat dit een wettelijk verplichting (Wkkgz) is, is het melden belangrijk voor patiënt, familie en zorgverleners. Het gaat om heel ingrijpende gebeurtenissen en daarom belangrijk te leren van een calamiteit.
Hoeveelheid voor te schrijven opiaten en slaapmiddelen tijdens ANW
In overleg met de apothekers is afgesproken dat potentieel verslavende medicatie zoals opiaten, slaapmiddelen en tranquilizers tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten alleen in kleine aantallen voorgeschreven mogen worden en alleen ter overbrugging tot de volgende normale werkdag. 
Flash Glucose Monitoring
Sinds dit jaar wordt de Flash Glucose Monitoring (FGM), het continue registreren van glucose, voor een bepaalde groep patiënten met type 2 diabetes vergoed. Op dit moment is voor FGM in Nederland één systeem beschikbaar, de Freestyle Libre van Abbott. Een van de voorwaarden voor het starten met de Freestyle libre is dat de zorgverlener voldoende kennis heeft van het systeem en de interpretatie van de curves. Via Abott is dan ook een cursus over het systeem te volgen.

Klik hier voor het aanmelden voor scholing in het gebruik van de Freestyle libre 
Klik hier voor de e-learning

Hadoks verwacht dat er slechts een klein aantal patiënten per huisartsenpraktijk in aanmerking komt voor de FGM. Hierdoor is de kans dat individuele zorgverleners routine, kennis en ervaring opbouwen met FGM klein. Hadoks adviseert daarom te overleggen met ons diabetes expertteam, voordat u overweegt om bij een patiënt te starten met de FGM. Dit kan door via het KIS (Keten Informatie Systeem) een consultatie te sturen naar de kaderarts Diabetes. 
Lees meer
Communicatie met migrantenpatiënten verbeteren?
Wilt u de communicatie met uw migrantenpatiënten verbeteren? Doe dan mee aan de training: 'Cultuur-sensitief communiceren met migranten, met een focus op de communicatie rondom antibiotica'.

Deze geaccrediteerde training voor huisartsen in achterstandswijken bestaat uit een E-learning, een avondtraining en eenvoudige patiënten informatie. Deelname is kosteloos en aanmelden kan als individu of als praktijk. De training is onderdeel van de PARCA studie van het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos. Meer informatie vindt u hier.
Campagne volgjezorg.nl van start
De werkgroep van het Landelijk Schakel Punt (LSP) heeft onderzocht dat slechts 32% van onze patiënten in Haaglanden op een totaal van 690.000 zijn/haar toestemming heeft geregeld via het LSP. Dat percentage ligt ver onder het landelijk gemiddelde van 41%. Daar willen wij met uw hulp iets aan doen. Om patiënten te motiveren om toestemming te geven voor het delen van patiëntgegevens zijn kaarten en posters voor in de wachtruimte ontwikkeld. Praktijken waarvan minder dan 10% van de patiënten toestemming heeft geregeld, ontvangen deze maand een envelop met de materialen via de post. Belangstellende praktijken kunnen zich ook melden voor materiaal via communicatie@hadoks.nl.
Suïcidepreventie in de praktijk
Herhaling oproep voor deelname aan interview
In de nieuwsbrief van januari stond het artikel over het onderzoek van GGD Haaglanden naar suïcidepreventie. GGD Haaglanden wil graag 10 tot 20 Haagse huisartsen interviewen over hoe zij hun rol zien, welke knelpunten zij ervaren en wat ze nodig hebben ten aanzien van suïcidepreventie. Er wordt gezocht naar zowel huisartsen die positief staan tegenover hun rol bij suïcidepreventie als huisartsen die hier minder positief tegenover staan.

Als u bereid bent over dit onderwerp geïnterviewd te worden, dan kunt u zich hieronder aanmelden. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Regina van der Meer (GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie), regina.vandermeer@ggdhaaglanden.nl.
Lees meer
Verwijzing voor de GLI Cool leefstijlprogramma vanaf april via het KIS
Afgelopen jaar was het eerste jaar dat patiënten doorverwezen werden voor leefstijlbegeleiding in het GLI Cool leefstijlprogramma. Een tweejarig leefstijlprogramma dat bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contactmomenten. Afgelopen jaar zijn er in totaal 31 groepen gestart in de regio Haaglanden en zijn ruim 300 mensen aan de slag gegaan met hun leefstijl onder begeleiding van de leefstijlcoaches die zijn aangesloten bij Hadoks.

Digitaal aanmelden
Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om patiënten digitaal aan te melden via het KIS (Keten Informatie Systeem). De verwijzing verloopt zo op een veilige manier en tevens is het mogelijk om digitaal op de hoogte gehouden te worden van de status van uw verwijzing.

Patiënten die vanwege ketenzorg in het KIS zitten kunt u al via het KIS verwijzen indien ze voldoen aan de verwijscriteria. Patiënten die nog niet in de keten zitten en voldoen aan de verwijscriteria kunnen per 1 april ook digitaal verwezen worden naar de leefstijlcoach. U registreert hiervoor de patiënt eenmalig in het KIS. Daarna is de verwijzing met een paar klikken gerealiseerd. Een handleiding voor deze procedure komt binnenkort beschikbaar.

Meer informatie over het leefstijlprogramma? Kijk dan hier
Regioverkenning samenwerking diagnostiek
Reinier Haga Groep (RHG), Haaglanden Medisch Centrum en Hadoks zijn gezamenlijk aan het verkennen hoe de diagnostiek voor de patiënten in de regio Haaglanden kwalitatief, doelmatig en toekomstbestendig te kunnen organiseren.

Hier kunt u meer lezen over het proces en de stappen die momenteel genomen worden. Uiteraard houden wij u middels onze nieuwsbrief op de hoogte.
Samenwerking Hadoks en Fysiopraktijken
Op 10 februari 2020 tekenden FysioGroep Haaglanden en Hadoks, een intentieverklaring om hun samenwerking te bekrachtigen. Dit is de eerste stap om de krachten te bundelen en om concrete plannen te maken voor een verbeterde samenwerking waar de patiënt echt iets aan heeft.
Lees meer
Nieuwe medewerkers
Hadoks is volop in beweging. De afgelopen periode hebben we een aantal nieuwe collega's mogen verwelkomen. 
Manager Acute Zorg
Per 1 maart is Shanaz Kiani deh Kiani gestart als Manager Acute zorg. Zij neemt de werkzaamheden over van Jacqueline Hoppenbrouwers die op ad interim basis voor Hadoks gewerkt heeft.

Shahnaz haar achtergrond is Klinische Chemie(ing) en Master coach/ Ze heeft een ruime en brede ervaring in de zorg. Zowel in eerste als tweede lijns diagnostiek. In de regio Amsterdam/Amsterveen heeft zij samengewerkt met de huisartsen en de huisartsenpost. Shahnaz is bereikbaar op SKianidehKiani@hadoks.nl

Communicatieadviseur

Per 1 maart is Nienke Smid gestart als Communicatieadviseur. Zij gaat de communicatiewerkzaamheden overnemen van Annechien van Thuijl. 

Nienke heeft de afgelopen 7 jaar ervaring als Communicatieadviseur opgedaan bij Sodexo, een wereldwijde organisatie die Integrated Facility Management aanbied. 
Nienke is per 20 maart het aanspreekpunt voor alle communicatie gerelateerde zaken en bereikbaar op communicatie@hadoks.nl

Stafverpleegkundige Chronische Zorg
Ook Petra Kooij is per 1 maart bij Hadoks gestart. Zij maakt als Stafverpleegkundige het team Chronische zorg compleet. 

Petra is de afgelopen jaren werkzaam geweest als praktijkverpleegkundige en diabetesverpleegkundige in verschillende ziekenhuizen in de regio. Zodoende heeft zij ervaring en kennis in zowel eerste als tweede lijn. Petra is het eerste aanspreekpunt voor POH-somatiek en huisarts wat betreft de ketenzorgprogramma’s en alles wat daarmee samenhangt. Ze is bereikbaar op chronischezorg@hadoks.nl     

 Met pensioen!
Per 1 maart 2020 is Roland van Roosmalen na ruim 35 jaar met pensioen gegaan.

"Op 25 september 1984 betrad ik als praktijkhouder de Haagsche Huisartsenarena, na een jaar in Scheveningen de praktijk van wijlen collega Holst sr. te hebben waargenomen. Mijn voorganger was collega den Herder, werkzaam op de Mient en Renswoudelaan.

Na ruim 35 jaar met hart en ziel te hebben gewerkt, komt het afscheid niet te vroeg. Het is mooi geweest. Ik wil iedereen, bedanken die het mij mogelijk heeft gemaakt om mijn werk te doen.
Ik heb altijd veel respect gehad voor de collegae, die het vermogen hadden een praktijk te combineren met bestuurswerk en zo onze belangen te behartigen. Ik gun iedereen fijne werkomstandigheden, daarin optimaal gesteund en beschermd door HADOKS!" 
Belangrijke data
  • 19 maart 2020: POH Centraal, Theater Dakota (aanmelden via chronischezorg@hadoks.nl)
  • 30 maart 2020: Sub Regiobijeenkomst (Loosduinen, Segbroek, Escamp) aanmelden via mijn hadoks.nl
  • 14 april 2020: POH lunch (aanmelden via chronischezorg@hadoks.nl)
  • 6 mei 2020: Caspir module 1 t/m 5 (aanmelden voor leden klik hier voor niet-leden klik hier)
  • 18 mei 2020: Caspir module 6 (aanmelden voor leden klik hier, voor niet-leden klik hier)
.