Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht vrijdag 12 februari
Uitslag peiling centrale vaccinatie 60-64 jaar
We willen u bedanken voor het invullen van de peiling die we in de vorige nieuwsbrief hebben opgenomen. Uit de peiling -onder praktijkhoudend huisartsen met in totaal 207 reacties- blijkt dat 82,1% het een goed idee vindt om de vaccinaties van de groep 60 - 64 jaar centraal te organiseren. Van de 36 paktijkhouders die het liever zelf organiseren, geven er 26 aan dat wel centraal te doen als de meerderheid voor centraal organiseren kiest. 
 
Helaas is uit de gesprekken met de GGD gebleken dat zij ons niet kunnen/mogen bieden wat zij eerder wel hadden geschetst. Echter  zien wij wel andere mogelijkheden voor centrale organisatie. Wij zijn op dit moment samen met SHG en Arts en Zorg de mogelijkheden van centrale organisatie aan het verkennen en uitwerken en zullen u hierover dinsdag 16 februari verder informeren.
 
De regio’s Zeeland, Limburg en Brabant zullen aankomende twee weken starten met vaccineren van deze 60-64 jaar-doelgroep. Hopelijk krijgen wij volgende week meer duidelijkheid wanneer onze regio aan de beurt is, maar de verwachting is dat dit in ieder geval nog minimaal 2 weken zal duren.
 
Een aantal vragen die gesteld zijn zullen wij alvast proberen te beantwoorden:
 1. Hoe zit het met het vaccineren van het eigen personeel?
Het eigen personeel zal bij een gecentraliseerde optie ook gevaccineerd worden. Mocht het zo zijn dat wij als regio pas later in maart gevaccineerd gaan worden, dan heeft de GGD toegezegd dat we eind februari ons personeel via de GGD kunnen laten vaccineren. Hierover volgt zsm meer informatie.
 1. Is het mogelijk om vanuit meerdere locaties centraal te vaccineren, zodat bijvoorbeeld patiënten uit achterstandswijken beter bereikt en gemotiveerd kunnen worden?
Het is inderdaad nu de insteek om meerdere centrale (grote) locaties verspreid door de regio te gebruiken. Kent u een grote bruikbare locatie, mail deze dan naar corona@hadoks.nl, bij voorkeur met de contactgegevens erbij.
 1. Kan ik nu al wat doen als huisarts?
  Wat wij u op dit moment vragen om alvast te doen is het volgende:
 • Maak een selectie van de te vaccineren doelgroep:
  • Patiënten geboren in 1956 en 1957
  • De niet immuun gecompromitteerde hoog-risico groepen:
   • Morbide obesitas (BMI>40) geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002
   • Thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002
  • Maak een lijst van uw te vaccineren werknemers
Wij hebben deze lijsten beiden nu nog niet nodig, maar het is fijn dat u deze direct kunt aanleveren als dat relevant blijkt te zijn.
 1. Zijn er al duidelijkheden over de kosten en baten per scenario?
Er is een tarief van 21 euro per patiënt per prik afgesproken als vergoeding. Dit is de vergoeding die u krijgt als u de patiënt geheel in eigen praktijk vaccineert. Het financiële plaatje bij een gecentraliseerde optie zullen wij aankomende dagen verder uit proberen te werken.  
Voorbereiding code zwart 
Zoals al eerder benoemd zijn wij met Hadoks bezig met een regionaal code zwart plan. Dit plan zal landelijk door de minister in werking gesteld worden als de IC geen capaciteit meer heeft en er uiteindelijk onvoldoende ruimte is voor patiënten om opgenomen te worden.
 
Gisteren is in een FMS-webinair duidelijk geworden dat op dit moment met de huidige strenge maatregelen de Engelse variant zich nog steeds verder verspreid met een R van 1,13. Er is op dit moment een reële kans dat wij binnen 2-4 weken tegen de grenzen van de ziekenhuiscapaciteit gaan aanlopen.
 
Om deze reden doen wij een zeer dringende oproep aan iedereen om:
 • de behandelbeperkingen van patiënten goed zichtbaar in het dossier te noteren onder de ICPC-code A20 zodat deze ook via het LSP op de HAP zichtbaar zijn.
 • Kritisch te blijven over de noodzaak en het nut van insturen van patiënten.
 • Bij twijfel laagdrempelig te overleggen met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde: 088-0025080.
 • ELKE spoedverwijzing naar een specialist op de SEH te voorzien van een up to date behandelbeleid.
Vanaf aanstaande maandag zou het zeer wenselijk zijn als u actief met de patiënt heeft gesproken over de behandelwensen voordat deze aangemeld wordt voor consult of visite bij de COVID-HAP.
 
Uiteraard zullen wij u aankomende weken actief blijven informeren over de stand van zaken.  
Uitnodiging tweede vaccinatie
Inmiddels heeft iedereen de uitnodiging voor de tweede vaccinatie in het HagaZiekenhuis via de mail verzonden gekregen. Wij willen u erop wijzen dat de kans op koorts na de tweede vaccinatie ongeveer 20% is en u daarom vragen zo veel als mogelijk rekening te houden met diensten aansluitend aan de vaccinatie. Daarnaast vragen wij u de vaccinaties zo veel als mogelijk verspreid te plannen ten op zichten van uw directe collega’s.
Covid-vaccinatie bij patiënten onder controle van trombosedienst LabWest
Patiënten onder controle van een trombosedienst, kunnen bij een INR <3.5 gevaccineerd worden. Trombosedienst LabWest heeft alle patiënten een informatiebrief gestuurd hoe te handelen nadat de uitnodiging voor de covid-vaccinatie ontvangen is. 

Zodra de trombosedienst op de hoogte is van de vaccinatiedata wordt de INR zo nodig ingesteld zodat de vaccinaties daadwerkelijk op de geplande data kunnen plaatsvinden. Vervolgens wordt de INR 1 week ( max. 2 weken) na de vaccinatie gecontroleerd en wordt het gebruikte vaccin in het dossier genoteerd. Hierdoor worden eventuele INR- uitschieters na vaccinatie duidelijk. Andere dan de gebruikelijke bijwerkingen zullen ook in het dossier genoteerd worden. Op deze wijze kan er later in de tijd eventueel gebruik worden gemaakt van deze gegevens.
 
Het monitoren en instellen van deze patiënten is voor LabWest een omvangrijke logistieke operatie. Zij streven ernaar om alle patiënten zonder uitstel ( wegens inadequate INR) te laten vaccineren. Voor intercollegiaal overleg kunt u bellen met 070- 3720 332.