Hadoks Online lezen  |  Afmelden
januari 2021
Regio Haaglanden gaat zij-instromers opleiden tot doktersassistenten!
Veel huisartsenpraktijken in regio Haaglanden hebben in een eerdere enquête van Hadoks en SGZ aangegeven hoe dringend het tekort aan assistenten is in onze regio en op welke manier zij hieraan kunnen bijdragen. Hartelijk dank voor alle reacties! Deze hebben geleid tot landelijk overleg met SSFH, UWV, LHV, NvDA om deze instroom mogelijk te maken.

In deze mailing kunt u meer lezen over het traject om zij-instromers op te leiden tot doktersassistenten en kunt u zich aanmelden!
Leid een zij-instromer op tot doktersassistent
De huisartsenzorg kent een tekort aan doktersassistenten. Via dit project van Hadoks, SGZ, ROC, LHV, SSFH, UWV en NvDA kunnen we zij-instromers omscholen tot vaardige doktersassistenten. Denk hierbij aan zij-instromers die al een loopbaan hebben gehad in bijvoorbeeld de zorg, luchtvaart of hospitality.

Project
We beogen met dit project zij-instromers te trekken naar de huisartsenzorg. Daarnaast willen we het opleiden laagdrempeliger maken. Dit doen we door een degelijke start(scholing), ondersteuning in het werving, selectie en matchingstraject en subsidies voor scholingskosten en overbruggingskosten voor de eerste zes weken van het eerste leerjaar.

Wat krijgt u?
- Scholingskosten van het ROC Mondriaan worden vergoed door UWV indien een kandidaat vanuit een ww-uitkering de opleiding start.
- Scholingskosten van kandidaten die niet vanuit een ww-uitkering starten worden het eerste jaar vergoed door SSFH en het tweede jaar door de huisartsenpraktijk zelf. Echter, zal het SSFH voor deze huisartsenpraktijken een subsidie aanvragen, waarmee voor deze praktijken de kosten vrijwel volledig worden gefinancierd.
- Eerste zes weken wordt het loon betaald door SSFH of UWV
- Een gemotiveerde student in de praktijk met levenservaring en communicatieve vaardigheden
- Een student die al zes weken intensieve vooropleiding heeft gehad (Medicom, administratie, triage, reilen en zeilen van een huisartsenpraktijk)
- Begeleiding bij de bestaande subsidieregelingen

Wat moet u doen?
- U meldt zich aan voor dit project
- U wordt gematcht met een student
- U neemt iemand aan voor het opleidingstraject (max. 2 jaar)
- U heeft (per 1 maart 2021) een erkend leerbedrijf via het SBB
- U en uw doktersassistent leiden iemand op in de praktijk voor minimaal 16 uur per week

De opleiding:
De opleiding is een
BBL traject (beroepsbegeleidende leerweg) waarin de opleiding gecombineerd wordt met het werken in de praktijk.  Na selectie en matching met de praktijk neemt u iemand aan voor minimaal 16 uur per week gedurende dit traject.
De opleiding start met een beroepsvoorbereidende scholing van zes weken (vier dagen per week) van het
ROC Mondriaan. Zo komen deze professionals al met een aantal basisvaardigheden in de huisartsenpraktijk, zoals ervaring met Medicom, administratieve handelingen in het HIS en een start met de praktische vaardigheden. Tijdens deze scholing wordt gewerkt aan de competenties in de huisartsenpraktijk. Eens per twee weken is er een scholingsdag op het  ROC Mondriaan. Ook het tweede jaar start met zes weken intensieve scholing. De opleidingsduur duurt maximaal twee jaar en is afhankelijk van de vooropleiding en eventuele vrijstellingen.

Profiel zij-instromers:
Voor dit traject zijn we op zoek naar enthousiaste en leergierige zij-instromers die geïnteresseerd zijn in de medemens en die over goede sociale vaardigheden beschikken. Minimumeis is een afgeronde vooropleiding vmbo-TL of mavo.  We richten ons op zij-instromers met daadkracht, levenservaring en interesse in een toekomst in de huisartsenzorg.

Praktijk:
De praktijk is een SBB erkend leerbedrijf en heeft ruimte en tijd voor het begeleiden van een BBL-student. Na een sollicitatieprocedure gaat de praktijk een praktijkleerovereenkomst aan met de student voor de duur van de opleiding (richttijd 2 jaar). Beloning is volgens CAO huisartsenzorg, leerlingenschaal met tenminste minimumloon trede II. In leerjaar 2 gaat de student naar tenminste minimumloon trede III.

Het streven is om de opleiding te starten per 1 april 2021.

Geïnteresseerd in deze kans?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@ssfh.nl.
Geef in deze mail aan:
- Naam van uw praktijk 
- Naam contactpersoon
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Of u een erkend leerbedrijf bent per 1 maart 2021
- Of u de fysieke ruimte heeft om op te leiden
- Voor hoeveel uren per week u een BBL-student kunt aannemen (indien vaste dagen dit ook vermelden)
- Of uw praktijk nog aanvullende behoefte heeft aan begeleiding, coaching, HR, aanspreekpunt bij vragen rondom werkgeverschap

Voor vragen kunt u ook een email sturen naar info@ssfh.nl