Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor huisartsen, POH en ketenpartners
Oktober 2020
Van de calamiteitencommissie
De calamiteitencommissie van Hadoks acute zorg heeft afgelopen jaar diverse onderzoeken uitgevoerd. Nadat een melding is beoordeeld, door de commissie, als mogelijke calamiteit wordt met alle betrokken zorgverleners gekeken naar de contacten die er zijn geweest met patiënt en/of familie. 
Met elkaar bespreken we wat eventuele verbeteringen in het zorgproces kunnen zijn. Hieruit volgen veelal aandachtspunten die ook voor collega's bruikbaar zijn. Hierbij drie artikelen van huisartsen die betrokken zijn geweest bij een calamiteit. 
Lees meer
STOPTOBER
Het geheim van Stoptober zit hem in de positieve aanpak en de ondersteuning. Stoppen met roken kan lastig zijn. Toch weten we uit ervaring dat het kan. De afgelopen jaren hebben meer dan 300.000 rokers met elkaar bewezen dat Stoptober werkt.
Hoe dat kan? Kort gezegd: door het samen te doen.
De afgelopen jaren hebben geleerd dat die positieve aanpak, de steun via de app én van andere stoppers het verschil maken. Je staat er nooit alleen voor. Bovendien zijn 28 dagen goed te overzien. En wist je dat je na die 28 dagen vijf keer meer kans hebt om blijvend te stoppen? Dat verklaart het succes van Stoptober.
 
Zie hier het filmpje gemaakt door de GGD Haaglanden en meedoen kan nog steeds! Kijk voor meer informatie op www.stoptober.nl.
Geldigheidsduur AED reanimatie certificaat
Helaas zijn de Acute Hadoks avonden dit jaar niet doorgegaan. Hierdoor heeft u het AED/Reanimatie deel niet kunnen volgen en uw certificaat niet kunnen verlengen.
Normaliter hanteert Hadoks de stelregel, dat dit certificaat een geldigheidsduur heeft van 1 jaar. Hadoks heeft in lijn met de ERC (Europese reanimatie raad) besloten, dat de geldigheidsduur van het certificaat, wat u bij Hadoks Academie in 2019 heeft behaald, met een jaar verlengd wordt. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel zolang de corona duurt. Daarna gaan we weer terug naar de gebruikelijke werkwijze, waarbij jaarlijks het certificaat opnieuw behaald dient te worden.

Huisartsen die het AED/Reanimatie certificaat nog moeten behalen maar al wel diensten gaan doen voor Hadoks Acute Zorg kunnen contact opnemen met de Academie om een afspraak te maken om dit certificaat te behalen.

Mocht u zich minder bekwaam voelen nu u dit jaar geen herhalingscursus heeft kunnen volgen, dan kunt u ook contact opnemen met de Academie. Wij kijken dan samen naar een geschikte datum om de cursus individueel of in kleinere groep alsnog te volgen.

U kunt de Academie telefonisch bereiken op 070-3029820 of via Academie@hadoks.nl
Roken en Corona
Rokers hebben waarschijnlijk een groter risico om besmet te raken. Zij hebben namelijk een minder goede afweer in hun longen. Daarom zijn rokers in het algemeen gevoeliger voor virusinfecties en waarschijnlijk ook voor dit SARS-CoV-2 coronavirus. Eenmaal besmet lopen rokers een groter risico om ernstig ziek te worden. Rokers hebben ook meer kans om de ziekte verder te verspreiden omdat ze meer hoesten.

Ook is er steeds meer bewijs dat mensen die COVID-19 hebben en roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties en op overlijden. Het is altijd verstandig om te stoppen met roken, en zeker ook tijdens deze COVID-19 epidemie. Het is in deze tijd belangrijk om zo fit mogelijk te zijn.
Lees meer
Spirometrie tijdens een pandemie
De uitvoering van spirometrie tijdens de pandemie is een lastige kwestie. Als zorggroep volgen wij de standpunten van de CAHAG.

Momenteel zitten wij als regio weer in een piek-fase. Hierbij geldt het advies van de CAHAG, vanaf 6 oktober:  ‘geen spirometrie, tenzij echt noodzakelijk en dan onder strikte voorwaarden‘ . De voorwaarden waaraan spirometrie in deze fase moet voldoen kunnen het beste geborgd worden in ziekenhuizen. Gezien de grote belasting van de ziekenhuizen wordt dringend verzocht hier slechts gebruik van te maken als het echt strikt noodzakelijk is. 
Behandel voorlopig de patiënten met een sterk vermoeden op astma en COPD als zodanig. Kan gezien als een pragmatische proef behandeling. Goede diagnostiek blijft op een later tijdstip natuurlijk noodzakelijk. Tevens worden de CASPIR-basiscursus is tot nadere orde uitgesteld. 

(Telefonisch) contact met de astma/COPD patiënten blijft uiteraard van belang. Lees meer hoe u dit kunt aanpassen. 

Lees meer
GLI onder de aandacht!
De Nederlandse Zorg autoriteit is gestart met een landelijke campagne om de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) onder de aandacht te brengen van collega zorggroepen. Een mooi initiatief waarvoor Hadoks is benaderd om onze ervaringen te delen en onderdeel te zijn van deze campagne. 
Lees meer
Kort bericht - dekens en lakens op HAP Haga
Vanaf heden worden er geen dekens en lakens meer verstrekt op onze HAP Haga om  te slapen.
Dit geeft te veel rommel in de ochtend voor de postassistenten. Graag zelf een deken meenemen als u wilt slapen, zodat in de ochtend de spreekkamer weer vrij is voor de consulten.
Alvast bedankt voor uw begrip!
Webinar 'Een griepprik, waarom zou ik?'
Meer dan 2.000 zorgprofessionals keken mee met het webinar 'Een griepprik, waarom zou ik?' op donderdag 24 september.
Was u niet in de gelegenheid om het webinar live te volgen en/of wilt u deze graag terugkijken dan kan dat via deze link. De toegangscode is: griepprik U kunt meekijken via een anonieme toegang.

Dit webinar gaat over de griepvaccinatie voor zorgverleners. Juist nu een samenloop van corona en griep de gezondheidszorg hard dreigt te gaan raken, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over feiten, fabels en overwegingen met betrekking tot de griepprik. Tijdens dit webinar bespreken deskundigen en medewerkers uit diverse sectoren in de zorg de mitsen en maren van de griepprik.
Scholing Stoppen met roken & Rookvrij!
  • 3 december 2020  (17.00-21.00 uur): Online nascholing Stoppen Met Roken Begeleiding Basis. 
In deze Online scholing leert u hoe men patiënten begeleidt naar een rookvrije toekomst. U krijgt in deze scholing een kant-en-klaar stappenplan; Deze structuur geeft aan wat er per gesprek besproken wordt om rokers op een verantwoorde manier te begeleiden naar een rookvrij leven. Door middel van praktijkvoorbeelden leert men te reageren op bijvoorbeeld bovenstaande vraag. Na afloop van de training bent u in staat de patiënten face-to-face en/of telefonisch te begeleiden.

Aanmelden:
Hadoks leden - klik hier
POH - klik hier
Niet-leden Hadoks - Klik hier
  • 3 november 2020 - Den Haag Segbroek - Rookvrij! Ook jij? Groepstraining in de wijk
Er is weer een nieuwe groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ gepland in Den Haag Segbroek. De vorige groepstraining in Den Haag Segbroek is helaas geannuleerd door te weinig deelnemers.

Tijdstip: 17:30-19:00 uur
Locatie: Ella, Copernicusplein 14, 2561 VN Den Haag
Nieuwsbrief HagaZiekenhuis
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HagaZiekenhuis. 
Nieuwsbrief HMC
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HMC.