Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor
huisartsen, POH en ketenpartners
Januari 2020
Eerste nieuwsbrief van 2020
U bent er misschien al een beetje aan gewend. Elke maand sturen wij u en nog 1.215 andere abonnees het belangrijkste nieuws via deze nieuwsbrief. Als er over acute zorg of chronische zorg veel onderwerpen zijn waarover wij u willen informeren, dan sturen wij bij uitzondering een Special. Op onze nieuwe website vindt u alle nieuwsbrieven bij elkaar. U hoeft zo niets te missen. 
Heeft u vragen of voorstellen voor verbetering? Laat het ons weten via communicatie@hadoks.nl.
93% van de praktijkhouders doet mee met OPEN! U ook?
Vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten het recht om online hun medische gegevens in te zien. Goed voor de zorg, maar ook verplicht vanaf juli 2020
Het is daarom mooi om te zien dat in de regio Haaglanden al 93% van de Hadoks praktijkhouders zich heeft ingeschreven voor het OPEN-programma (NHG, LHV, InEen, intro video). Zij maken daarmee aanspraak op kostenvergoeding, training en patiëntenvoorlichting in hun transitie naar online patiëntinzage.
 
“Het is eigenlijk een no-brainer 
om mee te doen aan OPEN”
Hadoks praktijkhouder

Nog niet aangemeld voor OPEN?
Bent u praktijkhouder in de regio Haaglanden (wel/niet aangesloten bij Hadoks) en heeft u zich nog niet aangemeld voor OPEN? Stuur dan per omgaande uw naam en telefoonnummer naar open@hadoks.nl. Wij nemen dan contact met u op over uw deelname.
 
Over een aantal weken start Hadoks met een multidisciplinair pilotteam Online Inzage. Dit team onderzoekt de implicaties van deze transitie naar online inzage en doet aanbevelingen voor een meest effectieve en waardevolle implementatie. Huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkmanagers die interesse hebben in deelname worden van harte uitgenodigd contact op te nemen via open@hadoks.nl. Meer informatie over OPEN leest u op onze website.
Lees meer
3 februari: verhuizing huisartsenpost HMC Westeinde naar de SEH
De inhuizing van de huisartsenpost in de SEH benadrukt de hechte samenwerking tussen Hadoks en HMC en heeft veel voordelen. Zo komen patiënten direct bij het juiste loket. Het werken in dezelfde ruimte als de SEH heeft als consequentie dat Hadoks zich moet houden aan het hygiëneprotocol van het HMC. Dit betekent dat ook huisartsen een witte jas zullen dragen. Deze wordt uitgereikt via de postassistent. Wij rekenen op uw medewerking en begrip. 
Om de drukte van de extra zelfverwijzers (de huisartsenpost doet de triage) is een aantal maatregelen getroffen:
  • Inroostering van een vaste fysiek triagist tijdens de ANW-uren (verpleegkundige van Hadoks)
  • Inroostering van een extra verpleegkundig specialist tijdens de ANW-uren
  • Inroostering van een extra verpleegkundig specialist tijdens de DAGHAP-uren
  • Meer plekken in de agenda zijn geblokt voor zelfverwijzers (paarse blokken)
Belangrijk: Huisartsen bellen het triagecentrum op (070)364 05 76
Huisartsen bellen het triagecentrum op het intercollegiale nummer (070)364 05 76. Dit nummer wordt met voorrang op het patiëntennummer opgenomen door onze  triagisten. Het vriendelijke verzoek is om NIET de spoedlijn te gebruiken. 
Suïcidepreventie in de praktijk. Haagse huisartsen gezocht voor interview!
Ongeveer de helft van patiënten die een suïcidepoging doet, bezoekt in de weken voor de poging de huisarts. De klachten waarmee patiënten zich melden wijzen niet noodzakelijkerwijs op een naderende suïcide. Suïcidepreventie is een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Den Haag en de rol van huisartsen is hierbij essentieel. GGD Haaglanden wil daarom 10 tot 20 Haagse huisartsen interviewen over hoe zij hun rol zien, welke knelpunten zij ervaren en wat ze nodig hebben ten aanzien van suïcidepreventie. Er wordt gezocht naar zowel huisartsen die positief staan tegenover hun rol bij suïcidepreventie als huisartsen die hier minder positief tegenover staan. Als u bereid bent over dit onderwerp geïnterviewd te worden, dan kunt u zich hieronder aanmelden. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Regina van der Meer (GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie), regina.vandermeer@ggdhaaglanden.nl.
Meld hier aan!
18 februari: Boerhave Nascholing Antibiotica allergie
Als huisarts komt u regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. In de praktijk wordt door deze allergie-meldingen vaak afgeweken van het eerste keuze middel. Dat is vaak onterecht. Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden?

 Op 18 februari wordt een praktische nascholing over antibiotica allergie georganiseerd. In deze cursus leert u verschillende typen allergieën onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen. Wanneer kan het antibioticum wel gegeven worden en wanneer niet? Hoe zit het eigenlijk met kruisallergie? De cursus bestaat uit een online gedeelte (e-learning van 2 uur), gevolgd door een on campus gedeelte (3 uur). In het online gedeelte wordt de theoretische kennis over antibiotica- allergie vergroot. Aan de hand van casuïstiek wordt de kennis uit de e-learning toegepast en verder uitgewerkt en er wordt ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende disciplines.
Accreditatie (4 punten) is aangevraagd. Er is een beperkt aantal plaatsen. U kunt zich vanaf nu inschrijven op de website van Boerhaave Nascholing.
Lees meer
N.a.v. een calamiteit: Wanneer CRP meten bij kinderen?
In juni 2019 deed zich een calamiteit voor, waarbij een jongen van 15 jaar met hoge koorts, dyspnoe en spierpijn beoordeeld werd op de HAP en (mede) n.a.v. de lage CRP-waarde van 13 (en het ontbreken van nekstijfheid en andere afwijkende parameters) weer naar huis werd gestuurd, alwaar hij later die dag overleed.
Deze calamiteit was aanleiding om te onderzoeken of er vaak een CRP waarde bepaald wordt bij kinderen met koorts en zo ja: in welke gevallen. Daaruit blijkt dat zowel VS-en als huisartsen regelmatig een CRP laten bepalen bij kinderen als er sprake is van koorts in combinatie met luchtwegklachten of buikpijn.
Bij volwassenen wordt in deze gevallen wel een CRP bepaling aanbevolen. Met name bij luchtweginfecties (NHG standaard acuut hoesten) en acute buikpijn (o.a. NHG standaard diverticulitis) geeft de richtlijn aan dat de CRP-waarde bijdraagt aan de besluitvorming. Bij kinderen wijkt het beleid in de richtlijnen daar van af.  In de NHG standaard “kinderen met koorts” wordt het CRP niet genoemd als aanvullend onderzoek. In de toelichting op de standaard staat: “De waarde van bloedonderzoek in de huisartsenpraktijk(zoals een CRP-bepaling) om de ernst van een infectie vast te stellen, is onvoldoende onderzocht. Dit wordt daarom niet aangeraden.
In de standaard “Buikpijn bij kinderen” staat te lezen: “de waarde van laboratoriumonderzoek (CRP en leukocyten) in de eerste lijn bij het vermoeden van appendicitis is onduidelijk en wordt daarom niet aanbevolen”.
Het is goed om te beseffen dat het bepalen van een CRP bij kinderen vooralsnog niet wordt aanbevolen en dat de uitkomst misleidend kan zijn.
Save the date 16 maart v.a. 18 uur:
Themabijeenkomst Toekomst spoedzorg in de ANW
Denk met ons mee!
Met dagvoorzitter, Tom van ’t Hek, huisarts, voormalig topsporter, sportcoach en radiopresentator. Met de sprekers: 
Louise van Kranendonk, adviseur ministerie VWS
Martin van Rijn, voorzitter van de Reinier Haga Groep, voormalig staatssecretaris van VWS over
regionale samenwerking in de acute zorg
Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health van het Universitair Medisch Centrum Utrecht met landelijke praktijkvoorbeelden.
Bent u erbij? Een uitnodiging volgt!
Vacatures bij Hadoks
Ben of ken jij iemand die een bijdrage wil leveren aan de eerstelijns zorg in de regio Haaglanden?
Wij hebben een aantal vacatures open staan voor leuke functies. Kijk op onze nieuwe website!
 

Lees meer
Hadoks Academie - nascholing 
6 februari: HMC Nascholing "De man van top tot teen" meer info
12 februari: Haga – Agorabijeenkomst Bovenbuikse pijn meer info
18 februari: Declareren kan je leren voor doktersassistenten meer info
5 en 6 maart: EKC basiscursus meer info op tijdelijke Elzha website
Belangrijke data
27 januari:  HMC netwerkborrel voor huisartsen en medisch specialisten (locatie Antoniushove) info
30 januari:  bijeenkomst 'Sterke zorg in de wijk' voor Rijswijk/Leidschendam/Voorburg/ Leidschenveen-Ypenburg (uitnodiging verstuurd)
17 februari:  bijeenkomst 'Sterke zorg in de wijk' voor Wassenaar/Scheveningen/Haagse Hout
4 maart:  bijeenkomst 'Sterke zorg in de wijk' voor Centrum/Laak/Moerwijk
30 maart:  bijeenkomst 'Sterke zorg in de wijk' voor Loosduinen/Segbroek/Escamp
18 februari:  Boerhave Nascholing Antibiotica allergie (zie link in deze nieuwsbrief)
16 maart:  Themabijeenkomst 'Toekomst spoedzorg in de ANW, Denk met ons mee!' (uitnodiging volgt)