Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief
December 2019
Acute zorg rond de feestdagen
De feestdagen staan weer bijna voor de deur en de afgelopen jaren ervaren we in die periode zeer grote drukte op de huisartsenpost. We vragen u daarom nadrukkelijk om voor en na de feestdagen (van maandag 23 tot en met 31 december) tot 17:00 uur goed bereikbaar en beschikbaar te zijn voor uw eigen patiënten.
Ook vanuit Hadoks proberen we de spoedzorg tijdens de feestdagen zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen. Zo worden er extra triagisten en extra visite- en consultdiensten ingezet. Wij hopen op uw medewerking.

Wisseling oudejaarsavond/nacht
Op 31 december is het oudejaarsavond/nacht. De avonddienst eindigt dan traditioneel om 23:00 uur (1 uur eerder) en de nachtdienst begint dan traditioneel om 23:00 uur (1 uur eerder). Op deze manier kunnen alle huisartsen die avonddienst hebben toch nog op tijd het nieuwe jaar vieren. De vier huisartsen die nachtdienst hebben zijn hierover per mail geïnformeerd.  

Rooster 2020 
Op maandag 6 januari 2020 start het rooster 2020. Per 6 januari wordt de HCX dienst verlengd met één uur en zal deze dienst net zoals op de zaterdag van 18:00 tot 0:00 uur duren. Hiertoe is besloten om de drukte door het sluiten van de andere posten om 23:00 uur op post HAGA goed te kunnen blijven opvangen.  
Een andere verandering die al per 7 december is ingegaan is dat de winterdokter op post Antoniushove is geplaatst. Dit is de AWX dienst van 16:00 tot 23:00 uur op zaterdag en zondag tot 30 juni 2020 en weer vanaf 1 december 2020. Kijk op ismash voor het rooster en overzicht  diensten. De reden van plaatsing op Antoniushove is dat er op deze momenten slechts één huisarts was ingeroosterd en griep-patiënten prima op Antoniushove geplaatst kunnen worden. Vanuit het Triagecentrum is hiervoor ook extra aandacht.

Voldoende capaciteit visitevoertuigen
Het doen van visites (tijdig en juist) is een kernonderdeel van Hadoks Acute zorg. Onze visite aanrijtijden en capaciteit aan auto’s wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. Uit de laatste cijfers (2019) blijkt dat er voldoende capaciteit is aan voertuigen. Lees meer.

Tarieven huisartsenpost 2020
TELEFONISCH CONSULT/RECEPT       € 25,00
CONSULT € 111,28
VISITE € 166,93
DAGCONSULT   € 95,00
SAVE THE DATE: 16 maart 2020 
Themabijeenkomst
'Toekomst spoedzorg in de ANW' 
Denk met ons mee!

Tijd: 18.00 – 22.00 uur (inclusief buffet)

Locatie: LUMC Campus, Wijnhaven, Den Haag                        
Van belang is dat patiënten met een acute zorgvraag zeven dagen per week, 24 uur per dag tijdig passende en goede zorg krijgen. Dit vraagt om samenwerking in de regio. Hoe richten we de spoedzorg betaalbaar en doelmatig in voor de toekomst waarbij de patiënt de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment krijgt? Is brede samenwerking in de regio de oplossing? En zo ja met welke partijen?

De huisartsen-bestuurders van Hadoks nodigen alle huisartsen (praktijkhouders, waarnemers en 2e/3e jaars AIOS), aan de praktijk verbonden verpleegkundig specialisten en leidinggevenden in de acute zorg van harte uit om mee te denken en hun visie te geven. Samen werken we aan een toekomstbestendige spoedzorg voor de hele regio.
3 Februari: Integratie SEH en huisartsenpost op HMC Westeinde
Op 3 februari 2020 verhuist de huisartsenpost (DAGHAP en ANW) in het HMC Westeinde van de poli anesthesiologie naar de SEH. Deze verhuizing is als natuurlijk moment aangegrepen voor een verdergaande samenwerking met de SEH. Zo delen de huisartsen en de SEH de balie, de wachtkamer en de relax-ruimte. Als een zelfverwijzer binnenkomt, meldt deze zich bij balie 1 (huisartsenpost). Na een quickscan door de postassistente, zet deze de patiënt in de agenda van de fysiek triagist of verwijst de patient door naar balie 2 (SEH). Binnen 10 minuten vindt vervolgens de fysieke triage plaats door de triagist (verpleegkundige Hadoks) en wordt de patiënt in de agenda van de huisarts of de VS geplaatst.

Totaal zijn er 5 behandelkamers; 3 behandelkamers voor de huisartsen/AIOS en 2 behandelkamers voor de verpleegkundig specialisten. Er is 1 kamer voor de fysiek triagist. De behandelkamers zijn volledig ingericht; op de computer na is alles (ook verbandmaterialen etc.) verzorgd door de SEH van HMC Westeinde. De wachtkamer is één ruimte waarbij de SEH patiënten een ander deel bezetten dan de HAP patiënten. Bij drukte kan hier flexibel mee worden omgegaan. Daarnaast ontvangt een bepaalde categorie patiënten een buzzer die trilt op het moment dat de patiënt aan de beurt is. De postassistente regelt de uitgifte, het af laten gaan en de inname van de buzzer. Zo kan de patiënt rustig in het restaurant de uitslag van de radiologie afwachten. 

Voor de patiënt met een afspraak vanuit het Triagecentrum zijn er geen noemenswaardige veranderingen. Helaas werken ziekenhuis en huisartsenpost ook nog niet met een digitale overdracht. Ondanks verwoede pogingen van beide ICT afdelingen en een aanvankelijke toezegging vanuit Chipsoft is dit niet gelukt.
Mediabericht ROAZ over verplaatsing SEH Bronovo
Hierbij ter informatie het mediabericht dat door het bestuurlijk ROAZ extern is gecommuniceerd.
Lees meer
Brief Parnassia over VGZ en patiëntenstop
6 December jl. stuurde Parnassia een brief naar huisartsen die bij VGZ verzekerde patiënten hebben doorverwezen naar de Parnassia Groep.  Volg het laatste nieuws en de ontwikkelingen op de website van de Parnassia Groep!
Lees meer
RIVM App beantwoordt vragen over infectieziekten
De laatste maanden zijn een aantal vragen over infectieziekten bij ons binnengekomen. Zo was er de uitbraak van mazelen in Den Haag. Binnenkort verwachten we weer de jaarlijkse griepgolf. Ook waren er zorgen over mogelijke besmetting met het MERS virus. Dit ‘Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus’ is een vrij nieuw type coronavirus met ernstige ziekteverschijnselen, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. 
Wordt u tijdens uw dienst geconfronteerd met een vraag over infectieziekten waar u niet direct antwoord op weet? Dan kunt u dit opzoeken op de website of app van het RIVM. U vindt hier ook of het een meldingsplichtige ziekte betreft en welke voorzorgen u moet nemen naar patiënt, medewerkers en omgeving.
Lees meer
Geen nieuwjaarsduik
Helaas gaat de nieuwjaarsduik dit jaar niet door vanwege het gebrek aan sponsoren. 
Agenda
14 december: Publiek debat 'Zorg voor samenhang' 13.30 uur, inschrijven www.hetroermoetom.nu