Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief
November 2019
Strategisch beleidsplan Hadoks
2020 - 2025
Hierbij informeren wij u over de strategische koers van Hadoks voor de komende vijf jaren. Naast huisartsenorganisatie omvat de Hadoks onderneming een drietal (formele WTZi-)zorginstellingen: Acute zorg, Chronische zorg en Praktijkondersteuning. Belangrijke thema’s die hierbij aan bod komen zijn Juiste
Zorg op de Juiste plek, taakdelegatie en -differentiatie. Ook in het licht van de (krappe) arbeidsmarkt, wat heeft de huisarts(enzorg) nodig om in de toekomst goede zorg te (blijven) leveren en hoe kan Hadoks hier optimale ondersteuning op bieden. U  leest het in de bijlage. 
Lees meer
Verkeerde informatie over toekenning feestdagen in huisartsenrooster
In de nieuwsbrief Special Acute zorg - november van vorige week, stond verkeerde informatie over de toekenning van feestdagen in het huisartsenrooster. De juiste informatie staat in de brief die in oktober aan alle praktijkhouders is gestuurd. Gezien het aantal feestdag diensten (10 feestdagen met 33 diensten = 333 diensten) en het aantal praktijken (195) krijgt elke praktijk jaarlijks één of meer diensten op een feestdag. De overgebleven feestdag diensten (138) worden naar rato verdeeld onder de praktijken aan de hand van het aantal patiënten. Er wordt rekening gehouden met de feestdagen die het vorige roosterjaar op de agenda stonden. Echter met uitzondering van praktijken met meer dan 7.000 patiënten.

Gezondheidszorg voor mensen zonder geldige verblijfsstatus
Wat zijn de landelijke afspraken en hoe financieren we deze zorg?
Welke rechten en plichten heeft deze ongedocumenteerde patiënt in de huisartsenpraktijk?
  
In de Haagse regio wonen enkele duizenden mensen zonder geldige verblijfsstatus, die met enige regelmaat zorg nodig hebben omdat ze ziek zijn. Zij kunnen zich tegenwoordig niet meer verzekeren voor ziektekosten. In Den Haag zijn er inloopspreekuren voor mensen zonder geldige verblijfsstatus. Lees verder voor meer informatie en over hoe u de kosten voor deze patiënten kunt declareren.
Lees meer
In de media:
Haagse huisartsenzorg ernstig psychische patiënten moet vaker thuis
Een journalist van het AD heeft een volkomen fout beeld geschetst van de situatie. Onder 'Lees verder' vindt u het artikel. Waar het wel om gaat: stabiele ambulante chronisch psychiatrisch patienten, die nu soms lang bij de specialistische GGZ onder behandeling zijn, kunnen in de toekomst terugverwezen worden naar de huisarts. Dat kan alleen als er geen wijzigingen nodig zijn in het behandelbeleid, maar er enkel behoefte is aan een ondersteunend contact en monitoring. Bij terugval moet de patient weer terecht kunnen in de specialistische GGZ. We starten op 1 december a.s. een pilot, samen met Parnassia, met drie huisartspraktijken om hiermee proef te draaien. Op basis van deze ervaringen maken we een plan voor de hele regio. We houden u hiervan op de hoogte. 
Lees meer
CAO-acties in Haga en HMC op woensdag 20 november
Belangrijk om te weten voor de ANW!
 • Op woensdag 20 november a.s. staakt het zorgpersoneel (o.a. verpleegkundigen) van Haga en HMC. In plaats van gewone diensten draaien ze zondagsdiensten.
 • De acute zorg (o.a. SEH) blijft volledig operationeel.
 • Het overige niet-zorgpersoneel, zoals de beveiliging, blijven hun werk doen zoals ook in het weekend.
 • Aanvragen voor het laboratorium en radiologie kunnen via de SEH worden gestuurd, ook overdag.
 • Wij verwachten dat deze staking geen consequenties heeft voor de huisartsenpost, anders dan misschien wat reuring.

Belangrijk om te weten voor de dagpraktijken!

Voor HagaZiekenhuis geldt:
 • Spoedzorg gaat altijd door.
 • Patiënten met een afspraak op 20 november op een actievoerende afdeling zijn afgebeld. Als een patiënt niet is afgebeld, gaat haar of zijn afspraak gewoon door.
 • Bloedprikken kan gewoon op de gebruikelijke locaties (LabWest voert geen acties).
 • U kunt geen patiënten doorverwijzen naar de afdeling radiologie voor woensdag 20 november. De radiologie draait een zondagsdienst en behandelt alleen spoedpatienten vanaf de SEH, de HAP en de kliniek.
 • Meerdere afdelingen draaien woensdag een zondagsdienst.
 • Het huisartsennummer (070) 210 1010 is woensdag 20 november gewoon bereikbaar voor intercollegiaal overleg.
 • Kijk hier voor meer informatie over de CAO-acties.

Voor HMC geldt:

 • Het personeel van HMC zal op woensdag 20 november weer CAO-actie voeren.
 • HMC belt betreffende patiënten om afspraken te verzetten.
 • Het verzoek om woensdag 20 november geen patiënten voor dezelfde dag door te sturen naar HMC, tenzij er sprake is van spoed. Dan belt u het beste met de dienstdoende specialist. U kunt regulier verwijzen en de SEH is natuurlijk geopend.
 • Voor opnames is het verzoek de weekend werkwijze aan te houden en het betreffende specialisme te bellen.
 • Blijf op de hoogte van HMC nieuws en meldt u aan voor Arts tot Arts via verwijzer@haaglandenmc.nl.
Vervolg op bijeenkomst Samen Sterk 27 juni 2019
De geslaagde bijeenkomst Samen Sterk in de Haagse Regio van 27 juni jl. wordt vervolgd. De Commissie Samenwerking Haaglanden (CSH) gaat de samenwerking verder vormgeven. De commissie bestaat uit de ziekenhuizen HMC en Haga, Arts en Zorg, SHG en Hadoks. De zorgconcepten, die voort zijn gekomen uit de workshops, zijn in de ‘bestuurlijke triagekamer’ besproken en worden nu gezamenlijk uitgewerkt in een projectteam. Elk projectteam wordt ingevuld met huisartsen en specialisten uit de verschillende organisaties in de regio. De groepsleden die hun naam op het canvas hebben geschreven zullen over de betreffende projecten worden geïnformeerd.

‘Teleconsult, meer dan een belletje’ wordt verder ontwikkeld door een projectteam van huisartsen en specialisten van HMC en Haga onder projectleiding van het HagaZiekenhuis. Inmiddels is er overleg gestart vanuit de CSH over het tarief, met als insteek een eenduidig tarifering en het  beperken van de administratieve last voor alle betrokken organisaties. Een ander projectteam van dokters uit de verschillende organisaties gaat zich richten op het regio breed uitrollen en opschalen van de ‘meekijkconsulten’ waaronder cardiologie, orthopedie, dermatologie en neurologie onder projectleiding van HMC. Voor meekijkconsult KNO loopt momenteel een pilot vanuit Pluhz. Het projectteam ‘Zorg in zicht’ draait op volle toeren om de oogheelkundige zorg samen met huisartsen, optometristen en oogartsen uit beide ziekenhuizen beter in te richten. Hadoks chronische zorg neemt de ideeën voor ‘The Grey Cloud’, ‘Cardiale pathologie’ en ‘De Draaideur COPD patiënt’ mee. ‘Brede diagnostiek’ is een onderdeel van alle bovenstaande projecten. Voor het concept wijk/kinderarts is een werkgroep gestart, maar deze bevindt zich nog in de opstartfase. Het concept voor gewrichtsklachten  wordt in een later stadium verder uitgewerkt.

Samen zetten we ons in om de zorg voor de groeiende en vergrijzende Haagse bevolking ook in de toekomst goed en toegankelijk te houden. Werkt u aan een project waarbij transitie van zorg plaatsvindt, wilt u bij een bestaand project aansluiten of een nieuwe samenwerkingsvorm starten? Dan horen wij dit graag via: m.stegeman@hadoks.nl.
Bij zeven op de acht patiënten is
er niks
Dokters verwijzen te vaak door naar het ziekenhuis. Dat kost geld. Nu komt de radioloog echo’s maken bij de huisarts.
Een hele stoet vrouwen, en een paar mannen, komen vanochtend langs bij de mobiele poli van radioloog Ad van Gils in huisartsenpraktijk D&A. In een kleine kamer in de praktijk maakt hij echo’s. Bijna niemand spreekt Nederlands. 
Lees meer
Nemen patiëntvragen op uw spreekuur toe na gezondheidsnieuws
in de media?
Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen, naast het internet, ook de nieuwsmedia zien als een primaire bron van gezondheidsinformatie. Onderzoekers van de Universiteit Leiden willen erachter komen wat de effecten zijn van dit gezondheidsnieuws op het huisartsbezoek. Bespreken patiënten dit nieuws ook met u, de huisarts? En wat voor nieuws is dit?

Om dit in kaart te brengen hebben de onderzoekers uw hulp nodig. Onderstaande link verwijst naar een vragenlijst bestaande uit meerkeuzevragen over uw ervaringen met nieuws in de spreekkamer. Het invullen duurt  circa 5 minuten en is geschikt voor de telefoon en iPad. 
Lees meer
Onderzoek naar werkintensiteit onder huisartsen 
Vanuit de Haagse Campus PHEG (LUMC) is er een onderzoek naar de werkintensiteit onder huisartsen bij complexiteit van patiënten. Zou u willen helpen? Onder de respondenten wordt  een doktersassistent voor één dag verloot. Via 'Lees verder'gaat u naar het onderzoek. 
Lees meer