Online lezen  |  Afmelden
Nieuws voor huisartsen in Haaglanden
 september 2019
Hierbij ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief in de nieuwe Hadoks huisstijl. Een herkenbare uitstraling die de organisatie en vereniging voor en door Haaglandse huisartsen nog beter zichtbaar maakt in de regio. Verder leest u over o.a. een nieuwe themabijeenkomst, het plan voor Bronovo, de aankomende griepprikcampagne en nog veel meer. 
Hadoks herkenbaar in de regio
Onze ambitie, missie en toegevoegde waarde waren belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de huisstijl. De nieuwe uitstraling van Hadoks is uniek en past goed bij de drie waarden van de organisatie: verbindend, vooruitstrevend en vakkundig. De kleuren in het logo vertegenwoordigen het dienstenaanbod
en de organisatie Hadoks.

Acute zorg
Voor de huisartsenzorg die niet kan wachten communiceren we een apart logo met een duidelijke link naar de huisartsenpost. Dit logo ziet u op de posten en op de patiënteninformatie.

Scholing
Voor de huisartsenzorg die altijd slimmer kan communiceren we vanuit de Hadoks Academie met een breed scholingsaanbod wat in de toekomst verder zal worden uitgebreid. Dit logo ziet u op het cursusmateriaal.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe website waarbij alle diensten van Hadoks overzichtelijk bij elkaar staan. Tegelijk wordt voor bepaalde informatie achter de inlog (wat nu nog in iSmash zit) een koppeling gemaakt met een nieuw systeem AFAS. Deze ingrijpende veranderandering zorgt voor meer professionaliteit maar maakt dat het proces langer duurt. Tot de nieuwe site klaar is kunt u terecht op www.hadoks.nl.

De digitale Haaglandse huisarts #maarhoedan?
Is maandag 28 oktober al genoteerd in uw agenda? Dan organiseren we namelijk de tweede informatie en inspiratie Themabijeenkomst van dit jaar. Want wat komt er op ons en onze patiënten af op het gebied van digitalisering, ICT infrastructuur en Population Health Management en wat moeten we hier mee? Een uitnodiging volgt binnenkort via de mail.
Plan Bronovo
Met de omvorming van het Bronovo tot weekziekenhuis en algehele sluiting op termijn wordt er druk nagedacht wat er met de locatie kan en moet gebeuren. Afgesproken is dat er voor de langere termijn, in samenspraak met Raad van Bestuur en medisch specialisten HMC evenals met huisartscollegae uit de wijk, bekeken wordt hoe we zorg
in de toekomst dicht bij de patiënt (in de wijk) gaan organiseren.
Lees meer
Griepprikcampagne onder zorgmedewerkers van start
Met posters, banners, klinische les en quiz worden de medewerkers van Acute zorg en de waarnemende huisartsen bewust gemaakt hoe zij hun patiënten kunnen beschermen. In oktober kunnen zij kosteloos de prik halen tijdens hun dienst. Denkt u er ook aan op de praktijk?
Lees meer
Verwijsbrief Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Cool beschikbaar
Vanaf 1 januari 2019 zit de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Cool in de basisverzekering. Dit is een 2-jarig leefstijlprogramma voor mensen met overgewicht. De deelnemer heeft hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts. Voor Medicomgebruikers is een verwijsbrief beschikbaar in HIS. Kijk hier voor de handleiding. De komende maanden volgen voor in de andere HISSEN de verwijsbrieven: Omnihis Scipio, Microhis, Promedica en Tetra HIs.
Lees meer
Overleggen met Callcenter? Bel het intercollegiale nummer 070 364 05 76
Regelmatig wordt er voor overleg met een collega op het Callcenter naar de spoedlijn (070 346 96 69) gebeld. Hiervoor is de spoedlijn niet bedoeld. Het houdt de lijn onnodig bezet. We vragen u vriendelijk om voortaan het intercollegiale nummer te bellen: 070 364 05 76.
Activeer uw UZI-pas op tijd
Is uw UZI-pas verlopen? Vraag dan op tijd een nieuwe pas aan voordat die is verlopen. U ontvangt hiervoor ruim van te voren een herinneringsmail. Het verstrekken van een leenpas loopt via het Callcenter is alleen voor noodsituaties bedoeld. Mocht dit voorkomen dan kunt u de leenpas zelf ophalen op het Callcenter bij Hadoks.
Overdracht palliatieve patiënt belangrijk voor ANW dienst
In de ANW ontstaan problemen als er van een palliatieve
patiënt geen overdracht is. Zonder memo of toegang dossier patiënt is het lastig een palliatief beleid te volgen. In de ANW moeten dan allerlei extra dingen gedaan worden die mogelijk ook door de eigen huisarts ingezet hadden kunnen worden. Vandaar ons  dringende verzoek van een palliatieve patiënt een overdracht te maken in Topicus. Een uitgebreide uitleg hierover staat op iSmash. Wij zijn ons ervan bewust dat een overdracht direct in Topicus niet altijd mogelijk is voor een dienstwaarnemer. In dat geval kan de overdracht bij hoge uitzondering worden gefaxd naar 070 427 61 15. 
Inzetten tolk tijdens spreekuur huisartsenpost
U heeft vast wel eens een patiënt die geen Nederlands of Engels spreekt. In dat geval is er de mogelijkheid om een tolk in te zetten tijdens het spreekuur op de huisartsenposten. Lees hier hoe u dit doet.
Lees meer
Intensievere samenwerking met Lijn1, Apothekersvereniging EFDH en FysioGroep Haaglanden 
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat per 1 september jl. het bestuur van Lijn1 ook kantoor houdt bij Hadoks. Daar komen vanaf 1 januari 2020 de besturen van het Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Departement Haaglanden (EFDH) en de FysioGroep Haaglanden bij. Hiermee geven de partijen samen invulling aan een krachtige multidisciplinaire samenwerking die ten goede moet komen aan zorg voor de burgers van de regio Haaglanden. Wij heten Lijn1 van harte welkom op de President Kennedylaan!
Werving nieuwe collega's op Nursing Festival
Op het jaarlijkse Nursing Festival in augustus genoten 1.000 verpleegkundigen van bijzondere workshops, vakinhoudelijke sprekers, muziekoptredens, lekker eten en een gezellige (banen)markt. Medewerkers 
van Acute zorg en afdeling HR waren erbij om Hadoks te presenteren als werkgever en om nieuwe collega's te interesseren in een leuke baan bij Hadoks. En met succes. Met een aantal festivalbezoekers is contact gelegd om de mogelijkheden te bespreken. 
In de media
Interview Robert Jansen, voorzitter Raad van Bestuur Hadoks in Scheveningse Courant van juli 2019
'Als we niets doen gaan de kosten van de gezondheidszorg omhoog'

Belangrijke data:
8 oktober 2019 Palliatief Café 15.30-17.00 uur Hospice Waterhof in Den Haag
10 oktober 2019 Gezond Samen Werken  De Broodfabriek Rijswijk
28 oktober 2019 Hadoks Themabijeenkomst Digitale huisarts LUMC Campus Den Haag
14 november 2019  Symposium Dementie & Culturele Diversiteit Laak Theather in Den Haag