Online lezen  |  Afmelden
Januari 2020
Voor patiënt geen eigen risico Stoppen met roken programma’s 
Vanaf 2020 brengt geen enkele zorgverzekeraar nog eigen risico in rekening bij de Stoppen met roken programma’s. Zowel de gedragsondersteuning als mogelijk aanvullend gebruik van nicotinevervangers of stoppen-met-roken medicatie is volledig vrijgesteld van eigen risico. Alleen Nortriptyline (notrilen) is niet vrijgesteld van eigen risico. De reden is dat dit in de systemen van verzekeraars niet mogelijk is, omdat het een off-label indicatie heeft. De stoppen-met-roken zorg die SineFuma aanbiedt is ook volledig vrijgesteld van eigen risico. Kijk voor meer info op onze website.

Doorverwijzen (DCB) patiënt 
Binnen de ketenzorg programma’s kunnen DBC patiënten snel en gemakkelijk via Vital Health verwezen worden. Na de verwijzing belt SineFuma de patiënt op om toelichting te geven op de begeleiding en de vergoedingen en om definitief aan te melden.
Alle niet-DBC patiënten kunnen op 2 manieren verwezen worden via: 
- het verwijsformulier
- zorgdomein: selecteer longziekten > Stoppen met roken > zoek op SineFuma
Lees meer
Sensor voor diabetici in basispakket
Schrijf nu in voor scholing Flash Glucose Monitoring op 13 februari a.s.
Vanaf dit jaar wordt Flash Glucose Monitoring (FMG) voor diabetespatiënten vergoed. De sensor komt in het basispakket voor patiënten die minimaal vier keer per dag hun vinger moeten prikken vanwege hun ziekte. Dat heeft het Zorginstituut Nederland bekend gemaakt. Om uw huisartsenpraktijk te ondersteunen biedt Hadoks i.s.m. Abott een scholing aan voor POH’s en/of huisartsen. Wij adviseren u dringend, voordat u patiënten overzet op FMG, via het KIS het diabetes expertteam te consulteren. Meer informatie over FGM leest u via 'Lees verder' op onze website.

De zorgverlener die de patiënt gaat begeleiden moet geschoold worden. Wij bieden hiervoor een scholing gegeven door Abbott, leverancier van de Freestyle Libre in samenwerking met apotheek Mediq:
 • Voor POH en/of huisartsen
 • Donderdag 13 februari 2020 
 • Ontvangst 18.00 uur met hapje en drankje
 • Start scholing 18.30 uur
 • Locatie Hotel van der Valk, Gildeweg 1 in Nootdorp
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: chronischezorg@hadoks.nl onder vermelding van 'Aanmelding FGM Scholing'. Vergeet niet om ook uw naam, functie en huisartsenpraktijk te vermelden.
Lees meer
Breng beweging in de wijk!
Informatiebijeenkomst Den Haag City Challenge 2020 in samenwerking met Bas van der Goor Foundation, op 11 februari a.s. van 17.30 – 21.00 uur, locatie SportCampus Zuiderpark.
Met o.a. een presentatie over de Haagse Diabetes Challenge (filmpje Nationale Diabetes Challenge) en de nieuwe doelen, praktijkvoorbeelden van professionals en tips hoe u aan de slag kunt met beweging in uw wijk. Voor deze avond wordt accreditatie aangevraagd.
Schrijf hier in!
Succesvolle eerste Long Lunch voor POH's
Dinsdag 10 december jl. was de eerste Long Lunch van dit jaar. Praktijkondersteuners wisselde met elkaar praktijkinformatie uit en gaven aan waar de behoefte ligt aan contact, informatie en scholing. Onderwerpen die voorbij kwamen waren o.a. het nieuwe formularium astma en COPD, zorgpad inhalatie, instructie, Patiënten met COPD verwijzen naar de fysiotherapie, Longfysiotherapeuten in de Haagse regio (Luchtwerk.net), vergoeding voor stoppen met roken en de beste app’s bij het stoppen met roken. Lunch gemist? Kijk hier voor de presentatie.
Net als andere jaren verzorgt Hadoks in 2020 bijscholing op het gebied van longzorg zoals: 
 • POH lunches (bij Hadoks op de President Kennedylaan 15, zie onderstaande data)
 • Caspir
 • IMIS, scholing inhalatie instructie
 • Stoppen met roken begeleiding
 • Redux (beginnend en gevorderde)
 • Casuïstiek besprekingen
Een overzicht van ons scholingsprogramma staat op onze vernieuwde website www.hadoks.nl/academie.

POH lunches zijn van 12:00-13:00 uur bij Hadoks op:
 • 12 februari 2020 (onderwerp: herkenning longgeluiden)
 • 14 april 2020
Aanmelden voor de POH lunch kan een week van te voren door een mail te sturen naar chronischezorg@hadoks.nl. Vergeet niet uw naam, aantal personen en contactgegevens te vermelden.
Wijkgericht werken:
Lokale netwerken in actie
Beter Loosduinen is een multidisciplinair netwerk in de wijk Loosduinen met daarin leden van de diverse disciplines in de eerste lijn, sociaal domein, gemeente en VVT.
Zij zijn er voor de kwetsbare inwoners van Loosduinen.

In de eerste fase hebben zij aandacht besteed aan netwerkontwikkeling en hebben zij zorgpaden opgesteld voor de problemen die veel voorkomen in de wijk. Dit zijn: eenzaamheid, valpreventie, polyfarmacy, depressie en dementie.

Zij zijn nu bezig om het netwerk verder te ontwikkelen en versterken. Hierbij worden zij ondersteund  vanuit het landelijke programma van ZonMw "Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg". 
Doel van het landelijk jaarlijks congres ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg’ is het geven van inspiratie om samen met ouderen, familie, buren, vrijwilligers en professionals vorm te geven aan kwaliteit van leven en de zorg voor ouderen.
De projectgroep van Beter Thuis Loosduinen bestaat uit:
- Loise Jacz, huisarts
- Sandra Harthoorn, verpleegkundig specialist Ouderenzorg
- Nelleke Wouters, praktijkmanager en projectleider voor het project vanuit ZonMw
- Joshua van Rooij, Lijn 1
- Bente Keijer, actieonderzoeker vanuit LUMC, campus Den Haag
Lees meer
6 februari: Netwerkbijeenkomst over dementie en euthanasie
Op donderdag 6 februari 2020, van 15.00-17.00 uur, organiseren het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en het Netwerk Dementie Haaglanden een netwerkbijeenkomst over dementie en euthanasie. Tijdens deze bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over euthanasie bij mensen met dementie. Wat is er theoretisch gezien mogelijk en hoe verloopt het in de praktijk? Spreker is Wim Jabroer Huisarts.
Schrijf snel in, want vol=vol!
Lees meer
Uitgetreden ketenpartners per 1 januari 2020:
Iris Walsmit - Mix diëtisten, locatie Zorgcentrum Akelei