Online lezen  |  Afmelden
November 2019
Terugblik op nascholing CVRM in het HMC Antoniushove
Naar aanleiding van de nieuwe (in mei) multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), organiseerde Hadoks op 15 oktober een nascholing over dit onderwerp in het HMC Antoniushove. Het was een interactieve avond die positief werd ontvangen door 80 huisartsen en POH’s.
Lees meer
Uitnodiging scholing nieuwe CVRM richtlijn voor Transvaal:
Van theorie naar praktijk
Wilt u weten wat de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) inhoudt voor Transvaal? Hoe gaan we hier als zorgverleners mee om? En welke kansen zijn er voor samenwerking? Meldt u zich zo snel mogelijk aan voor de scholing (inclusief lunch) op donderdag 14 november a.s. in Buurthuis Mandelaplein.
Lees meer
Longzorg: Uitleg over het zorgpad 
Zorgpad Inhalatiemedicatie en Astma-COPD Formularium
Het zorgpad inhalatiemedicatie beschrijft drie fasen (diagnose, eerste verstrekking, vervolgverstrekkingen) en geeft adviezen en essentiële voorwaarden om in de zorgketen tot wezenlijke verbete­ringen te komen. Binnenkort verschijnt ook het regionaal vastgestelde Astma en COPD formularium. De inhoud van het zorgpad en van het formularium wordt meegenomen in de IMIS scholing. U kunt zich aanmelden voor de IMIS scholing op 19 november en zo blijft u up to date.

Teleconsultatie
Heeft u al een vraag gesteld aan het Hadoks longteam via de consultatiefunctie in het KIS?Probeer het eens en ervaar de meerwaarde hiervan!

Hadoks bezoekt drie collega zorggroepen
Een leerzame ervaring voor iedereen. Hierover kunt u verder lezen in de bijlage.
Lees meer
Even voorstellen:
Loïse Jacz-Kruithof, Accountmanager huisartsenzorg en huisarts 
1 oktober jl. ben ik gestart bij Hadoks als Accountmanager huisartsenzorg en sinds 2010 werkzaam als Praktijkhoudend huisarts in Loosduinen. De verandering binnen de eerstelijnszorg van huisartsen heeft de afgelopen jaren mijn interesse gewekt. Vanaf 2015 ben ik actief betrokken bij het project: “Beter Thuis Loosduinen”, waar multidisciplinaire zorgpaden zijn ontwikkeld voor kwetsbare burgers. Verder houd ik me bezig met Population Health Management, Wijkgericht werken en de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Onderwerpen waarvoor je mij kunt benaderen:
Ik ben binnen Hadoks jullie eerste aanspreekpunt met name als het gaat om wijkgericht netwerken. Er is veel werk te verzetten in de wijken, o.a. door de toename van ouderen, chronisch zieken, ggz problematiek, meer aanbod van zorg vanuit de tweedelijns- en arbeidsmarktproblematiek. Om op patiëntniveau goede zorg te blijven leveren én plezier in het ons vak te blijven houden, is er een goede efficiënte samenwerking nodig op praktijk, wijk en regio niveau. Graag kom ik in de praktijken langs om samen met jullie de wijk onder de loep te nemen, zodat we daarna kunnen inventariseren wat er voor ondersteuning nodig is.  Ik hoop jullie op korte termijn te mogen ontmoeten.
Ik werk op woensdag en donderdag en u kunt mij bereiken via mijn emailadres: ljacz@hadoks.nl.

Actuele bereikbaarheidgegevens casemanagers dementie 
Op de website van Transmurale zorg vindt u de bereikbaarheidsgegevens casemanagers dementie. Op deze plek wordt dit actuele bestand regelmatig aangepast en daarom adviseren wij u om deze link op te slaan.
Nieuw mailadres voor Chronische zorg
Heeft u vragen aan Chronische zorg, dan kunt u mailen naar: chronischezorg@hadoks.nl. De oude mailadressen hartfalen en ouderenzorg worden vanaf nu niet meer gebruikt.
Belangrijke data
14 november 2019 Casuïstiekbespreking Astma/COPD:
onderwerp volgt t.z.t.
Inschrijven bij Haci Tank: htank@hadoks.nl
13 november 2019
  4 december 2019
Stoppen met Rokencursus
Stoppen met Rokencursus
meer info en inschrijven
meer info en inschrijven
14 november 2019 Symposium Dementie & Culturele Diversiteit meer info en inschriijven
19 november 2019 IMIS scholing meer info en inschrijven
20 november 2019 Scholing Perifeer Arteriaal Vaatlijden (PAV) meer info en inschrijven
25 november 2019 

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek over Antistollingsmedicatie editie Atriumfibrilleren meer info en inschrijven
10 december 2019 WAGRO FTO: Astma-medicatie meer info en inschrijven
28 januari 2020 Caspir cursus module 6 
meer info en inschrijven